התמחות

ייצוג לקוחות בתובענות ובעתירות בערכאות המשפטיות השונות בתחומי המשפט האזרחי-מסחרי, צווארון לבן ומשפט ציבורי, וכן בפני טריבונלים מנהליים ורשויות שלטוניות.

יצירת קשר